Gedik Yatırım – Anadolu Grubu (AGHOL) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Anadolu Grubu (AGHOL) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %77,6 artışla 77.4 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %87,6 artışla 133.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %80,6 artışla 12.1 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %87,7 artışla 18.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 378 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 25 baz puan artışla %15,6 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 baz puan artışla %14,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %353,14 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %97,8 artışla 3 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %141,6 artışla 3.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,7 düşüşle 19.9 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Holding, 2Ç23’te 2.994 mn TL net kar (kons: 1.750 mn TL; yıllık: +%98) açıklamıştır. Anadolu Efes ve Migros’un beklentilerin üzerinde gelen figürleri Holding finansallarının beklentileri aşmasına neden olmuştur. Yerel para biriminde finansmana odaklanmayla birlikte borçluluk üzerindeki kur riskinin en aza indirilmesi için türev araçların aktif kullanımı (1Y22: 2,2 mlr TL açık poz.; 2022: 4,1 mlr TL uzun poz.; 1Y23: 2,1 mlr TL uzun poz.) özellikle AG Holding ve Migros’ta açık döviz pozisyonlarının ve risklerin azaltılmasında kilit rol oynamış, kârlılık performansını olumlu etkilemeye devam etmiştir. Pakistan’daki makroekonomik dalgalanmaların yanı sıra Türkiye’de meydana gelen depremin olumsuz etkisi dikkate alındığında alkolsüz içecekler operasyonel figürleri olumludur. Uluslararası pazarda ve Rusya/Ukrayna pazarındaki toparlanma ile birlikte iç pazarda oldukça güçlü sonuçlar sonrası bira segmenti figürleri beklentilerden güçlü açıklanmıştır. Otomobil segmenti operasyonları, ağırlıklı olarak Türkiye’deki güçlü araç talebi ve ihracat sevkiyatlarının desteğiyle güçlü kalmaya devam etmektedir. Enerji&sanayi segmentinin finansal görünümündeki iyileşme, borçluluk oranındaki düşüşün devam etmesine neden olmuştur. Ancak tarım iş kolu Enerji&Sanayi segmentinin karlılık ve borçluluk oranı üzerinde baskı oluşturmaktadır. 2Ç23’te alkolsüz içecekler segmenti %9 birim bazında daralma, satış gelirleri yıllık %58 (1Ç23: %6 birim artışı ve +%80 ciro artışı) yükseliş, bira segmenti %5 birim bazında genişleme, satış gelirleri %49 (1Ç23: %6 birim düşüşüne karşın +%77 ciro artışı) artış ve Migros gelirleri %106 büyüme (1Ç23: +%122) sergilemiştir. Otomobil segmenti satış gelirleri yıllık bazda %102 güçlü artış kaydetmiştir (1Ç23: +%168). Diğer taraftan tarım&enerji&sanayi segmenti yıllık %182’lik satış geliri artışı ile güçlü bir performans göstermiştir (1Ç23: +%119). Migros’un satış gelirlerindeki katkısı %44, FAVÖK’teki katkısı %23 olurken, meşrubat tarafının ciro katkısı %29 ve FAVÖK katkısı %39 olmuştur. Holding net aktif değerine göre (NAD) %42 iskontolu işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ag-anadolu-grubu-holding-a-s