Gedik Yatırım – Migros (MGROS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Migros (MGROS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %106,4 artışla 33 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %113,0 artışla 60.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %54,2 artışla 2.2 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66,4 artışla 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 225 baz puan düşüşle %6,6 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 184 baz puan düşüşle %6,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %167,82 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %240,2 artışla 1.5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %243,7 artışla 2.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.633,3 artışla 3.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 32.951 mn TL satış geliri (kons: 31.450 mn TL-Gedik: 30.011 mn TL), 2.183 mn TL FAVÖK (kons: 2.145 mn TL-Gedik: 2.040 mn TL) ve 1.500 mn TL net kar (kons: 1.038 mn TL-Gedik: 1.240 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel karı beklentilere paralel ve net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Satış gelirleri beklentilerin hafif üzerinde yıllık %106,4, çeyreklik %21,2 artış kaydetmiştir. 2. çeyrekte 109 yeni mağaza açılışı (1Ç23: 83) ile şirket toplam mağaza sayısını 3.100’e çıkarmıştır. FAVÖK yıllık %54,2, çeyreklik %22,9 yükselişle 2.183 milyon TL olarak açıklanmıştır. FAVÖK marjı ise yıllık 225bp daralmayla %6,6 olmuştur. (çeyreklik: +9bp). FAVÖK marjı %6,8 olan beklentimize paralel olup, marjlardaki düşüş şirketin kasıtlı olarak fiyatlama yatırımlarındaki stratejisi, pazar payını arttırması kaynaklıdır. Şirket, toplam gıda perakende pazarında pazar payını bir önceki yıla göre 110 bp artırarak %9,4’e, modern gıda perakendecileri arasında ise 160bp artırarak %16,6’ya yükseltmiştir. Finansal borç açısından, şirketin önceki çeyrekte 5,7 milyar TL olan net finansal nakit pozisyonu, 9,0 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç pozisyonu (kiralama borçları dahil) ise 2Ç22’de 1,8 milyar TL iken, 1Ç23’te 123 milyon TL net nakit, 2Ç23’te 3,363 milyon TL net nakde yükselmiştir. Nakitteki 900 ilyon TL’nin üzerindeki artış, gayrimenkul satışı ve rekabet kurulu cezasının anlaşmayla sağlanan iskonto nedeniyle bir kısmının iadesi gibi bir defaya mahsus gelirlerden kaynaklanmaktadır. Tek seferlik gelirler aynı zamanda net kara da destek olmuştur. Şirket 2023 yılı satış gelirleri beklentisini revize etmiştir. Satış gelirlerinin yaklaşık %90 büyümesi (önceki: %80 -85; Gedik: %80), FAVÖK marjının %6,5- 7,0 (önceki: %7-7,5) (Gedik: %7), mağaza açılışı hedefi 450 (önceki: 365) ve yatırım harcamalarının 6 milyar TL (önceki: 4,0 milyar TL) olması beklenmektedir. Hisse yılbaşından bu yana BIST-100 Endeksi’nin %60 üzerinde performans sergilemiştir. 2023 yılı beklentilerine göre hisse 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

migros-t-a-s