Gedik Yatırım – Orge Enerji (ORGE) 3Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Orge Enerji (ORGE) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Hedef Fiyat(TL/hisse): 72,57
Potansiyel Getiri: %32

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %61,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %140,3 artışla 453.3 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %103,8 artışla 1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %69,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %197,8 artışla 232.8 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %141,8 artışla 471.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 235 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 993 baz puan artışla %51,4 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 736 baz puan artışla %46,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18,59 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %117,9 artışla 123 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %104,8 artışla 349.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,9 artışla 62 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 453 mn TL satış geliri (Gedik: 308 mn TL; yıllık: +%140), 233 mn TL FAVÖK (Gedik: 107 mn TL; yıllık: +%198) ve 123 mn TL net kar (Gedik: 102 mn TL; yıllık: +%118) açıklamıştır. Güçlü gelir artışı ve marjlar sonrası açıklanan rakamlar beklentilerin üzerine çıkmıştır. Satış gelirleri TL’deki değer kaybı nedeniyle döviz bazlı sözleşmelerde değer artışı, yeni iş revizyonları ve yeni iş eklemeleri sonrası yıllık %140 artış kaydetmiştir (çeyreklik: +%62). Brüt kar marjı sözleşmelerdeki değer artışı, çok aşamalı projeler kaynaklı yüksek katma değer ve sona gelinen projelerin de etkisiyle %54,9 ile oldukça güçlü gelmiştir. Ancak, ölçek etkisine rağmen, gelirlerin yüzdesi olarak faaliyet giderleri bu çeyrekte de yukarı yönlü normalleşmesini sürdürerek %3,6’ya ulaşmıştır (2Ç23: %3,8; 1Ç23: %3,9; 2022: %2,4; 2021: %2,9). Böylelikle FAVÖK çeyreklik %69, yıllık %198 yükselişle 233 milyon TL olmuştur. Şirketin operasyonel performansı beklentilerimizin çok üzerindedir. FAVÖK’ün altında kalan kalemlerde, hurda satışlarında elde edilen zarar ve artan kur zararları nedeniyle net diğer giderler 21,9 milyon TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir, duran varlıkların yeniden değerleme kazançları olmaması nedeniyle 0,5 milyon TL ile (2Ç23: 55,6 mn TL; 1Ç23: 0,3 mn TL; 4Ç22: 51,2 mn TL; 2Ç22: 29,5 mn TL) sınırlı kalmıştır. Güçlü operasyonel performansa karşın efektif vergi oranının %43 ile yüksek olması net karı baskılamıştır. Yine de; net kar yıllık %118 yükselmiştir. 3Ç23’te şirketin birikmiş iş yükü çeyreklik %11 azalışla 1,0 milyar TL (Haz.23: 1,1 mlr TL; Mar.23: 697 mn TL; 2022: 533 mn TL; Haz.22: 354 mn TL) olmuştur. Ana faaliyetlerdeki güçlü operasyonel nakit akış üretimine rağmen net borcu çeyreklik %15 artışla 62 milyon TL, Net Borç/FAVÖK 0,11x (Haz.23: 0,13x; Eyl.22: 0,27x) olmuştur. Şirket, 2023 yılında satış gelirleri ve FAVÖK büyüme beklentisini sırasıyla yıllık %85 ve %100 büyüme (önceki: ikisi için de % 50 büyüme) olarak revize etmiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerimize göre 6,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.