Gedik Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Tofaş Türk Otomobil (TOASO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) : 245,40
Hedef Fiyat(TL/hisse) : 354,81

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %66,4 artışla 26.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %63,5 artışla 68.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 77,7 artışla 4.8 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %71,7 artışla 12 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 81 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 114 baz puan artışla %17,9 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 83 baz puan artışla %17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,10 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 147,4 artışla 5.1 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 146,1 artışla 12.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %45,5 artışla 13.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 26.661 mn TL satış geliri (kons: 25.951 mn TL-Gedik: 25.808 mn TL), 4.767 mn TL FAVÖK (kons: 4.367 mn TL-Gedik: 4.235 mn TL) ve 5.093 mn TL net kar (kons: 4.488 mn TL-Gedik: 4.488 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %141 artışla 20,3 milyar TL olmuştur. ODD verilerine göre, 3Ç23’te şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %21 artış kaydederek 43 bin adet olurken, iç pazar %82 genişlemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %19 ve %24 artışla 29 bin ile 14 bin adet olmuştur. İhracat gelirleri yıllık %24 azalışla 5,5 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %64 yükseliş, %89 ve %48 azalış kaydederek 13 bin adet, 2 bin adet ve 15 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Düşüşün ana nedeni, ana şirket Stellantis ile imzalanan anlaşmadan kaynaklanan Doblo ihracatının durdurulmasıdır. Böylelikle 3Ç23’te toplam satış hacmi yıllık %10 düşüşle 58 bin adet olurken, ihracat hacimlerinin toplam içerisindeki payı ise %45’ten %26’ya gerilemiştir. İhracat gelirlerinin toplam içerisindeki payı ise %45’ten %21’e düşmüştür. Fiyatlama ve kurdaki artış sonrası FAVÖK yükseliş kaydetmiştir. Bu çeyrekte yazılan 734 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kara katkı sağlamıştır. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi hafif araç pazarı 1.100-1.150 bin adet (önceki: 975-1.025 bin adet) (yıllık: +%40-% 47), Tofaş yurtiçi pazar satışları 195-205 bin adet (önceki: 190-200 bin adet) (yıllık: +%30-37), ihracat adetleri 60-70 bin adet (önceki: 70- 80 bin adet) (yıllık: -%42-%51, toplam satış adetleri 255-275 bin adet (önceki: 260-280 bin adet) (yıllık: -%6-+%1), yatırım harcamalarının 100 milyon euro (önceki: 125 milyon euro) (2022G: 46 mn euro) ve vergi öncesi net kar marjı >%15 (önceki: >%14) (2022G: >%10) olarak öngörülmektedir. Finansallar beklentilere paraleldir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 7,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz.

tofas-turk-otomobil-fabrikasi-a-s