Şeker Yatırım – Aselsan (ASELS) 1Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Aselsan (ASELS) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Beklentilerin üzerinde sonuçlar

Aselsan’ın 1Ç23’de net kar rakamı yıllık bazda %34 artışla 2.267mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa
ortalama beklentisi olan 1.577mn TL ve beklentimiz olan 1.252mn TL net kar rakamının üstünde geldi. Operasyonel tarafta net satış gelirleri ve FAVÖK rakamının tahminlerin üzerinde gelmesi, net kar rakamının beklentimizin üzerinde gelmesindeki ana neden oldu. Net satış gelirleri yıllık bazda %90 artışla 8.297mn TL seviyesinde gelirken, beklentimizin %12, piyasa ortalama beklentisinin ise %15 üzerinde gerçekleşti (Piyasa: 7,193mn TL – Şeker: 7.420mn TL). FAVÖK rakamı net satış gelirlerinde yükselişin etkisiyle yıllık bazda %84 artışla 1.907mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 1.749mn TL – Şeker: 1.732mn TL). Şirket’in 1Ç22’de %30,1 olan brüt kar marjı 1Ç23’de artan satış gelirleri ve maliyetlerdeki düşüş ile beraber %30,3 seviyesine yükselirken, 1Ç22’de %23,7 olan FAVÖK marjı 1Ç23’de %23,0 seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net finansman giderinin 1Ç23’de 384mn TL seviyesine gerilemesi (1Ç22’deki 475mn TL’den) net kar rakamı desteklerken, Şirket’in net esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin 1Ç23’de 842mn TL seviyesine (1Ç22:949mn TL) ve ertelenmiş vergi gelirinin 80mn TL seviyesine (1Ç22: 307mn TL) gerilemesi net kar rakamı artışını engelledi. Şirket’in öte yandan YS22’de 5.147mn TL olan net borç pozisyonu 1Ç23’de 6.394mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in YS22’de 0,5x olan Net borç/FAVÖK oranı da 1Ç22’de hafif yükselişle 0,6x seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisinin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirket’in 1Ç23 sonuçları sonrası Aselsan için 69.50 TL olan pay başına hedef fiyatımız ile “AL” önerimizi koruyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %43 prim potansiyeli taşımaktadır. Öte yandan Şirket payları yıl başından bu yana %22 düşerken BİST’e göre relatif olark %10 altında işlem gördü.

Toplam sipariş tutarı 1Ç23’de 8.16 milyar dolar seviyesinde yatay kaldı. (YS22: 8,18 milyar dolar). Şirket, 1Ç23’de toplam 383mn dolar yeni sipariş aldı (1Ç22:180mn dolar). Bakiye siparişlerinin %93’ünü savunma, %7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.

Şirket 2023 beklentilerini korudu. Şirket 2023 yılında da net satış geliri büyümesinin TL bazında %40’ın üzerinde artacağını öngörürken, 2023 yılında FAVÖK marjının ise %24 seviyesi üzerinde gerçekleşmesini hedefliyor. Şirket ayrıca 2023 yılında toplam yatırım harcamasının 10 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor.

aselsan-elektronik-san-ve-tic-a-s