Şeker Yatırım – Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 358.5 TL
Yükseliş Potansiyeli: %64
Önceki Hedef Fiyat: 293.37 TL

Güçlü operasyonel karlılık & beklentilerin üzerinde net karlılık…

Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç23’te RT piyasa ortalama net kar beklentisi olan 42.626mn TL’nin %20,4 üzerinde, tahminimiz 46.851mn TL’ye ise %9,6 üzerinde, 51.331mn TL net kar açıklamıştır. THY’nin toplam yolcu sayısı, 3Ç22’ye kıyasla %9,7 artarak 3Ç23’te 25.2mn’a ulaşmış, 3Ç19’un ise %18,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam kargo hacmi ise 3Ç19’a göre yıllık %9,9 oranında yükseliş göstermiş olup 3Ç22’ye göre ise yatay seyretmiştir. Artan yolcu sayısı, yükselen yolcu birim gelirleri ve TL’nin US$ karşısındaki değer kaybının etkisiyle THY’nin satış gelirleri, yıllık bazda %55,8 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 169.152mn TL’ye ve tahminimiz 168.275mn TL’ye paralel, 169.091mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç23 FAVÖK’ü de TL bazında yıllık %63 artarak 3Ç23’te kuvvetli, hesaplamalarımıza göre 55.974mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 54.923mn TL’nin paralelinde (Şeker Y.: 55.091mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilere paralel gerçekleşmiştir; diğer taraftan bu dönemde yüksek ertelenmiş vergi giderlerine (3Ç23: 9.7mlyr TL) rağmen oldukça kuvvetli net finansman gelirleri (3Ç23: 4.4mlyr TL, 3Ç22: 2.6mlyr TL), esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde güçlü yükseliş & yatırım faaliyetlerinden gelirlerde artış ve başarılı operasyonel sonuçlar sayesinde Şirket, beklentilerin üzerinde net kar açıklamıştır.

THY payları için hedef fiyatımızı 293.37 TL’den 358.50 TL’ye yükseltiyor ve AL önerimizi sürdürüyoruz. Yolcu sayısında hem iç hem de dış hatlarda büyümenin devam etmesi, kargo operasyonlarının geçen senenin aynı dönemine göre seyrini koruması neticesiyle Türk Hava Yolları’nın operasyonel olarak başarılı sonuçlarını takdir etmekteyiz. Cari pay fiyatı 218.10 TL olan Türk Hava Yolları, hedef pay fiyatımıza göre %64 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2023T 3.6x F/K çarpanı ve 4.8x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

turk-hava-yollari-a-o