Ziraat Yatırım – Ereğli Demir Çelik (EREGL) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Ereğli Demir Çelik (EREGL) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Erdemir, 1Ç2023’de Piyasanın Zarar Beklentisinin Tersine 90mn TL’lik Ana Ortaklık Net Dönem Karı Elde Etti…

Erdemir’in 1Ç2023’deki ana ortaklık net dönem karı 90mn TL (4,8mn USD) ile 22mn TL olan bizim beklentimizin kısmen üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin bir miktar üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Piyasa beklentisi ise şirketin 16mn TL zarar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.626mn TL (404,7mn USD) ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Şirketin satış gelirleri 1Ç2023’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşüş göstererek 26.274mn TL’ye gerilerken, brüt kar, maliyetlerdeki %27,3’lük artış sebebiyle, 1.126mn TL olmuştur. 1Ç2022’de brüt kar 9.449mn TL idi. Brüt kar marj ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 28,1 puan azalmış ve %4,3 olmuştur.

Operasyonel giderler ise %60 oranında artarak 746mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden net 57mn TL gelir kaydedilirken faaliyet karı 436mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2022’de şirketin faaliyet karı 8.870mn TL idi. İlgili dönemin FAVÖK’ü (diğer faaliyet gelirleri hariç) 1.389mn TL (19mn USD) olarak gerçekleşmiştir. (Piyasa Beklentisi: 482mn TL) Şirketin yatırımcı sunumunda açıkladığı FAVÖK ile hesaplanan FAVÖK arasındaki sapma sigorta tazminatı, depremle ilgili bağışları içerek tek seferlik kalemlerden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirket 9.764mn TL (701mn USD) FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı TL bazında, 2022’nin aynı döneminde %33,4 iken 1Ç2023’de %5,3’e gerilemiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise 2022’nin aynı dönemindeki 354 USD/ton’dan 1Ç2023’de 12 USD/ton’a gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden net giderler 57mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 0,4mn TL net gider kaydedilmiştir. Finansman tarafında net giderler 393mn TL’y göstermiştir. 80mn TL’lik vergi geliri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 90mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket ayrıca Nisan sonu itibariyle toplam 7,5mn lot’luk (İşlemlerin toplam tutarı: 249mn TL) hisseyi geri aldığını açıklamıştır. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 1milyar TL’dir.

1Ç2023 satış miktarı %21,7 azaldı…
Grup’un 1Ç2023 toplam yassı ürün satışları %14,3 düşüşle 1,5mn ton olmuştur. Uzun ürün satışları %70,5 azalarak 76bin ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış miktarı 2023 ilk çeyrekte 2022’nin aynı dönemine göre %21,7 oranında azalarak 1,6mn ton olmuştur.

Satış fiyatları gerilemeye devam ediyor…
Ortalama satış fiyatları 1. çeyrekte yassı üründe 840 USD uzun üründe ise 748 USD olmuştur.

1Ç2023’de ihracatın payı %8,1
Grup, 126bin ton yassı ürün ihraç etmiştir. Bu miktar toplam satışların %8,1’ini oluşturmaktadır. Yassı ürünlerde 27 ülkeye ihracat yapılmıştır.

Satış fiyatları ile dönemsel hammadde fiyatlarının seyri risk unsuru olarak izlenmelidir…
Satış fiyatlarındaki geri çekilmenin hammadde fiyatlarındaki geri çekilmeden daha hızlı olması marjlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Çelik fiyatlarındaki normalleşmenin hızı ile tedarik anlaşmalarının yapıldığı dönemlerde yakalanabilecek maliyet avantajları yakından takip edilmelidir. Ayrıca Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası kapasite kullanım oranları (1Ç2023 İsdemir ham çelik KKO:%29, Erdemir ham çelik KKO:%50) risk unsuru olarak takip edilmelidir.

eregli-demir-ve-celik-fabrikalari-t-a-s