'IPEKE'

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.